cool hit counter

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting - Persyarikatan Muhammadiyah

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
.: Home > Struktur Organisasi

Homepage

Organisasi


STRUKTUR ORGANISASI

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
Pimpinan Pusat Muhammadiyah 2010-2015


 


 

 

Ketua                                                               : Dr. Phil. Ahmad Norma Permata, MA

Wakil Ketua                                                     : Drs. Mursidi, MM

Wakil Ketua                                                     : Dr. Syarifuddin Jurdi, M.Si

Wakil Ketua                                                     : Jamaluddin Ahmad, Psikolog

Wakil Ketua                                                     : M. Izzul Muslimin, SIP

Wakil Ketua                                                     : Isngadi Marwah Atmaja

Wakil Ketua                                                     : Normasari, SH., M.Hum

Sekretaris                                                         : Ridho Al-Hamdi, MA

Wakil Sekretaris                                               : Ahmad Sarkawi, S. Psi

 

Bendahara                                                       : Muhammad Hamdi, SE., MBA

Wakil Bendahara                                             : Ariati Dina Puspitasari, S.Si

 

 

BIDANG-BIDANG

 

Bidang Pengembangan dan Pemekaran

Koordinator : Drs. Zamah Sari, M.Ag

Anggota  :
Adi Sucipto, MT

DR. Muti’ullah, S.Fil.I., M.Hum
Sulistyaningsih, M.Si
H. Ashad Kusuma Jaya

 

 

Bidang Kajian dan Riset

Koordinator : Isnaini Mu’allidin, S.IP., MPA

 

Anggota :
Ir. Edy Suharyanto, MMA

Husni Tamrin, Ph.D
Rizaluddin Kurniawan
Miftachul Huda, S.Th.I., M.Si
Fatwa Tentama, S.Psi., M.Si
Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I 

 

 

 

Bidang Pelatihan dan Sosialisasi

Koordinator : -

Anggota :
Agus Ulinuha, MT., Ph.D

Dra. Nurrohmah Damami, M.Ag
Imam Subhan, M.Si
Moch. Mudzakkir, S.Sos., MA
Indah Fajar Wahyuni, S.Pd., M.Hum

 

 

Sekretaris Eksekutif : Aji Gunawan, S.Pd


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website