cool hit counter

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting - Persyarikatan Muhammadiyah

Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
.: Home > Anggota Pimpinan

Homepage

Anggota Pimpinan LPCR PP Muhammadiyah Periode 2015-2020

Ketua                      : Dr. Phil. Ahmad-Norma Permata, M.A.
Wakil Ketua           : H. Muhammad Jamaludin Ahmad, psikolog
Wakil Ketua           : Drs. H. Abdul Somad Karim
Wakil Ketua           : Drs. Fauzan, M.Pd.
Wakil Ketua           : Drs. Safar Nasir, M.Si.

Sekretaris              : Isngadi Marwah Atmadja
Wakil Sekretaris   : Dr. Khozin, M.Si.
 
Bendahara            : Muhammad Hamdi, S.E., MBA.
Wakil Bendahara : Ahmad Sarkawi, S.Sos.I., M.Hum.

Anggota                 : Ridho Al-Hamdi, MA.
                                : Anjar Nugroho, S.Ag., M.Si.
                                : Dr. Mutiullah, M.Hum.
                                : Achmad Fauzi, APAI, CIIB
                                : Rohyadi Anwar, S.Ag.
                                : Joko Sustanto
                                : Dr. Sulistyaningsih, S.Sos., M.Si.
                                : Indah Fajar Wahyuni, S.Pd., M.Hum.
                                : Adi Sucipto, M.T.
                                : Agus Suroyo, S.Pd.I., M.Pd.I.
                                : Ahmad Zaenuddin, S.Ag., M.Pd.
                                : Dr. H. Endang Surahman, M.A.
                                : Anang Masduki, S.Ag., M.Si.
                                : Dr. H. M. Idris
                                : Dr. H. Kasman Hi. Ahmad
                                : Ridwan Furqoni, S.Pd.I.
                                : Muhammad Zulfi Ifani, S.I.P.
                                : Kalil, SE.
              

 

 


Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website